Rozpad małżeństwa – podział majątku

Podział majątku Szczecin

Po małżeństwie, kiedy nie spisuje się intercyzy powstaje wspólność majątkowa. Wszystkie nabyte dobra takie jak zarobki, nieruchomości i inne dochody przynależą do współmałżonków. Podział majątku Szczecin po rozwodzie lub separacji jest trochę skomplikowany.

intercyza szczecin

Podział majątku Szczecin – Różnice między majątkiem wspólnym, a osobistym

Mówiąc o majątku wspólnym, przynależą do niego nabyte dobra podczas trwania małżeństwa. Dobra nabyte wspólnie, ale także przez jednego ze współmałżonków. W majątku wspólnym znajdują się wówczas środki w funduszach emerytalnych, dochody ze wspólnego majątku. Podsumowując – do majątku wspólnego należy wszystko co nie jest majątkiem osobistym. Mówiąc o majątku osobistym mamy na myśli dobra i środki zdobyte przed zawarciem aktu małżeńskiego. Z wyjątkiem renty z powodu utraty zdolności do pracy. Pamiętajmy, że wlicza się do niego prawa autorskie, nagrody za osiągnięcia osobiste oraz przedmioty osobistego użytku. W trakcie podziału majątku Szczecin przypominamy – polskie ustawodawstwo nigdy nie zdefiniowało majątku osobistego. Oznacza to, że w przepisach prawnych znajdziemy jedynie wypunktowanie dotyczące przedmiotów wchodzących w jego skład.

Podział majątku Szczecin, a intercyza

Niemożliwy jest podział majątku Szczecin, w okresie trwania wspólnoty majątkowej. Możemy to zrobić tylko, kiedy wcześniej podpisaliśmy rozdzielność majątkową, czyli intercyzę. Intercyza ma głównie za zadanie utrzymania finansowej niezależności obu stron małżeństwa, gdyby doszło do rozwodu lub separacji. Intercyza i podział majątku Stargard Są dwie możliwości przeprowadzenia podziału majątku Szczecin. Droga sądowa i umowa w formie aktu notarialnego. Drugi sposób jest lepszy, bo jest tańszy i przebiega szybciej. Podpisując taką umowę każdy współmałżonek ma swój majątek osobisty, a podział majątku Szczecin powinien być równy, gdy małżonkowie nie postanowią inaczej. Co z mieszkaniem po podziale majątku Szczecin? Często jest to największym problemem przy podziale majątku Szczecin, gdyż mieszkanie jest najcenniejszym dorobkiem. Teoretycznie jedna ze stron może zrzec się praw do mieszkanie, ale nie zdarza się to prawie nigdy. Drugą opcją jest sprzedaż nieruchomości i podział pieniędzy.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.