Upadłość konsumencka przepisy – nowelizacja 2020

Upadłość konsumencka przepisy

Upadłość konsumencka przepisy – nowelizacja 2020

upadlosc-konsumencka-nowelizacja

Upadłość konsumencka z dniem 24 marca 2020 roku odbywa się się na nieco innych zasadach, które przynajmniej teoretycznie mają usprawnić proces jej ogłaszania. 

Przede wszystkim jedną z podstawowych zmian jest to, że na początku następuje ogłoszenie upadłości, a dopiero później ma zostać przebadana jej przyczyna (odbywa to się to na etapie ustalania planu spłaty). Co więcej, upadłość konsumencką będzie mogła ogłosić także osoba, która doprowadziła do niej z własnej winy (przez celowe postępowanie), lecz zostanie ona potraktowana inaczej od osób, które ogłaszają upadłość z przyczyn od nich niezależnych, np. utraty pracy. W pierwszym przypadku zajdzie konieczność dłuższej spłaty zobowiązania: od 36 miesięcy do nawet 7 lat, zaś w drugim wynosi 3 lata. Aby sąd mógł całkowicie umorzyć dług, może to mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy dłużnik nie posiada majątki i jest trwale niezdolny do spłaty zobowiązań, czyli podjęcia pracy zarobkowej.

Inną, równie istotną zmianą upadłości konsumenckiej 2020 jest fakt fakt dotyczący tego, że dłużnik nie może zostać skazany na bezdomność. Co to oznacza? Nawet, gdy jego majątek zostanie poddany licytacji, to powinien otrzymać z niej środki o równowartość przeciętnego czynszu za okres od roku do dwóch lat.

Jak ogłosić upadłość konsumencką 2020?

Upadłość konsumencka została przewidziana dla osób fizycznych, które są niewypłacalne od minimum trzech miesięcy. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przysługuje raz na dziesięć lat, wyłącznie w sytuacjach, gdy dłużnik celowo nie doprowadził do powstania lub powiększenia swoich długów. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest trudne i może to zrobić jedynie sąd. Konieczne jest złożenie wniosku do sądu upadłościowego. 

Przy wypełnianiu formularzu należy przedstawić informacje dotyczące zobowiązań finansowych tj. lista wierzycieli wraz z terminem ustalonej zapłaty oraz zaległą kwotą, a także szczegółowy spis majątku dłużnika wraz z zabezpieczeniami, na przykład hipoteką. Warto poświęcić temu dużo uwagi i upewnić się, że lista jest kompletna, ponieważ zatajanie informacji we wniosku jest jednym z głównych powodów odrzucenia go.

Bardzo istotne jest uzasadnienie wniosku, w którym należy wyjaśnić, w jaki sposób doszło do niewypłacalności i podanie powodów, przez które dłużnik nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych. Wszelkie argumenty muszą zostać poparte dowodami, aby sąd uznał je za wiarygodne. Przykładem może być sytuacja, kiedy trudności finansowe wiążą się z poważnymi problemami zdrowotnymi, do wniosku należy dołączyć historię choroby.

Ważne jest to, że sam fakt złożenia wniosku o ogłoszenie upadłośc konsumencka 2020 jeszcze niczego nie zmienia i w żaden sposób nie wpływa na sytuację dłużnika. Wszystkie postępowania wciąż się toczą, a sąd nie zawiadamia ani wierzycieli i komorników, że taki wniosek jest właśnie rozpatrywany. Wierzyciele nie mają żadnych obowiązków wynikających z toczącego się postępowania.

Upadłość konsumencka opinie, które pomogą podjąć właściwą decyzję

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest procesem długotrwałym i złożonym. Od momentu rozpoczęcia postępowania upadłościowego nadzór nad majątkiem konsumenta obejmuje syndyk. Likwidacji podlegać będą zarówno rzeczy nieruchome, jak i ruchome. Dłużnik przestaje mieć możliwość korzystania ze swojego majątku np. samochodu.

W  nowelizacji ustawy znajdziemy rozwiązanie, , które pozwoli zawrzeć z wierzycielami przez konsumenta porozumienia, tak aby nie było konieczne ogłaszanie upadłości jeszcze przed złożeniem wniosku o upadłość. Kiedy złożymy wniosek o upadłości i  konsument złoży wniosek o porozumienie z wierzycielami sąd może wstrzymać rozpoznanie wniosku o upadłość na okres 6 miesięcy. W przypadku braku porozumienia rozpocznie się postępowanie upadłościowe. Wprowadzenie takiego rozwiązania będzie miało na celu przyśpieszenie odzyskania wierzytelności przez wierzycieli. 

Website | + posts

Paulina Gajewicz to utalentowana redaktorka internetowa, która posiada niezwykłe umiejętności pisarskie oraz pasję do tworzenia wartościowych treści dla swoich czytelników. Zdobyła bogate doświadczenie dzięki pracy w różnych firmach i agencjach marketingowych, co pozwoliło jej zdobyć wiedzę z zakresu copywritingu, SEO oraz marketingu internetowego.

Jej blog internetowy to prawdziwy skarbnica wiedzy na temat biznesu, marketingu oraz lifestyle'u. Paulina specjalizuje się w tworzeniu treści skierowanych do kobiet, które poszukują inspiracji, porad oraz motywacji do rozwoju swoich karier i życia osobistego.

Jej artykuły cechuje profesjonalizm, dbałość o szczegóły oraz oryginalne podejście do tematu. Paulina nie boi się podejmować trudnych tematów i stara się dotrzeć do sedna każdej sprawy, aby czytelnicy otrzymali rzetelną informację i wartościową wiedzę.

Dzięki swojemu zaangażowaniu oraz umiejętnościom Paulina zyskała rzeszę wiernych czytelników, którzy doceniają jej pracę i podejście do tematu. Jej blog to nie tylko miejsce, gdzie można znaleźć ciekawe artykuły, ale również platforma wymiany doświadczeń oraz inspiracji dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje pasje i umiejętności.

Paulina Gajewicz

Paulina Gajewicz to utalentowana redaktorka internetowa, która posiada niezwykłe umiejętności pisarskie oraz pasję do tworzenia wartościowych treści dla swoich czytelników. Zdobyła bogate doświadczenie dzięki pracy w różnych firmach i agencjach marketingowych, co pozwoliło jej zdobyć wiedzę z zakresu copywritingu, SEO oraz marketingu internetowego. Jej blog internetowy to prawdziwy skarbnica wiedzy na temat biznesu, marketingu oraz lifestyle'u. Paulina specjalizuje się w tworzeniu treści skierowanych do kobiet, które poszukują inspiracji, porad oraz motywacji do rozwoju swoich karier i życia osobistego. Jej artykuły cechuje profesjonalizm, dbałość o szczegóły oraz oryginalne podejście do tematu. Paulina nie boi się podejmować trudnych tematów i stara się dotrzeć do sedna każdej sprawy, aby czytelnicy otrzymali rzetelną informację i wartościową wiedzę. Dzięki swojemu zaangażowaniu oraz umiejętnościom Paulina zyskała rzeszę wiernych czytelników, którzy doceniają jej pracę i podejście do tematu. Jej blog to nie tylko miejsce, gdzie można znaleźć ciekawe artykuły, ale również platforma wymiany doświadczeń oraz inspiracji dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje pasje i umiejętności.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *